Hyppää suoraan sisältöön

Ennen tilausta

Määritä käyttötarkoitus ja kuormitustarve. Varmista, että olet hankkimassa telinettä joka täyttää vaadittavat standardit ja paikallisen lainsäädännön vaatimukset sekä työmaan erityisohjeet.

ALTREX, VALITSE VASTUULLINEN TOIMITTAJA
Altrex on euroopan suurimpia telinevalmistajista, yli 70 vuoden kokemuksella tuotekehitystä, turvallisuutta ja vastuullisuutta.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET, STANDARDIT JA NORMIT
Tuotekehityksessä otetaan huomioon eri maiden ja maanosien kansalliset turvallisuusvaatimukset ja tuotteet vastaavat siten aina vaadittavia standardeja ja normeja. Turvallisuusmääräykset muuttuvat aika ajoin. Vastuullisen ja vakavaraisen toimittajan valinta takaa sen, että tuotteesi pysyvät myös tulevaisuudessa vaatimusten mukaisena.

VARAOSAT JA PALVELU
Luotettavan toimijan valinta takaa lisäksi myös varaosien saatavuuden ja palvelun ongelmatilanteissa.

LAATU
Altrex suunnittelee ja valmistaa telineet omalla tehtaallaan Hollannissa, jossa modernit hitsausrobotit takaavat tasaisen ja korkean laadun.

Altrexin oma testaus- ja laadunvalvontayksikkö suorittaa vuosittain yli 250 rasitus- ja kulutustestiä. Kaikki tuotteet kulkevat laadunvalvonnan kautta. Lisäksi telineet ovat itsenäisen sertifiointi- ja tarkastuslaitos TÜV Nordin sertifioimia.

Asennus ja kokoaminen

"Telineasentaja kurkotteli alhaalta annettavia telineosia ja putosi 5 m maahan."*

Kokoaminen on yksi telineiden käytön työturvallisuuden kriittisimpiä kohtia. Telineet tulee paitsi koota oikein, niin että ne ovat turvallisia käytää, mutta myös kokoamisen aikainen turvallisuus on erityisen tärkeää sillä osa tapaturmista saatuu juuri telinettä koottaessa.

Telineen kokoojan on oltava perehtynyt siirrettävän telineen käyttöohjeeseen, tornin kokoamiseen ja käyttöön. Tarvittaessa on järjestettävä käyttökoulutusta. Työntekijöillä, joiden tehtävänä on koota, huoltaa, korjata tai puhdistaa siirrettäviä telineitä, on oltava erityistä asiantuntemusta ja kokemusta tuotteesta kansallisen (työoloja koskevan) lainsäädännön mukaisesti. Tuotekoulutus ei korvaa käyttöohjetta, vaan antaa lisätietoa.

  • Käyttöohjeen on oltava telineen mukana kokoamisen ja käytön aikana
  • Telinetornin saa koota ja käyttää ainoastaan käyttöohjeen mukaisesti ilman muutoksia. 
  • Telineitä saa koota ja käyttää vain paikallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Paikalliset lait ja määräykset saattavat sisältää näitä ohjeita täydentäviä toimenpiteitä.

Huomaa myös, että poislukien Altrexin MiTower telineperhe, telinettä ei saa koota yksin. Kokoaminen on tehtävä toisen ihmisen kanssa, joka avustaa kokoamisessa ja ojentaa osia turvallisesti kokoamisen aikana.

Telineen kokoamisessa on huomioitava seuraavat asiat:

Alustan on oltava vaakasuora ja tarpeeksi tukeva. Teline saa poiketa pystysuorasta enintään 1 %. 4 metrin korkeudessa poikkeama voi siis olla enintään 4 cm. Tarkista tämä vesivaa’alla.

Asennuspaikassa ei saa olla esteitä; Kiinnitä erityisesti huomiota asennusalueen siisteyteen ja tarkista ettei asennuspaikan yläpuolella ole esteitä kuten ilmakaapeleita tms. 

Kiinnitä huomiota myös tuuliolosuhteisiin. Suurimman sallitun tuulikuorman, käytettäessä tai siirrettäessä telinettä, löydät käyttöohjeesta. 

Tarkasta aina kaikki osat ennen käyttöä vaurioiden varalta. Vaurioituneita tai viallisia osia ei saa käyttää. Vaihda vaurioituneet osat uusiin. Käytä vain alkuperäisiä Altrexin osia. Eri merkkien/valmistajien telineosien sekoittaminen ei ole sallittua, koska kyseiselle sekoituskokoonpanolle ei ole tehty lujuus- ja stabiliteettilaskelmia.

"Telineasentaja putosi 5 m maahan ollessaan asentamassa työtasoja. Asentaja menehtyi."*

Erityistä huolellisuutta vaativa työvaihe telinettä koottaessa on lavojen asentaminen paikoilleen. Työvaihe on huomattu niin haastavaksi, että uudessa standardissa asiaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Aiemmin lavalla sai liikkua ennen kuin lava oli suojattu jokaiselta sivulta. Uuden standardin mukaan telineen lavalle ei saa nousta seisomaan ennen kuin putoamisen estävät suojakaiteet on asennettu paikoilleen.  

Turvallinen ja sallittu kaiteiden asennustapa on istuvaltaan lavan luukun läpi (ns. kolmen T:n metodi). Jalkojen on oltava nousutikkailla istuttaessa lavan päällä. Jalkojen on oltava nousutikkailla istuttaessa lavan päällä.

Toinen ja monin verroin turvallisempi tapa on käytää Altrexin kehittämiä innovatiivisia safe-quick suojakaiteita. Ne asennetaan alemmalta lavalta käsin, ennen ylälavan asennusta. Näin seuraavalle lavatasolle noustaessa suojakaiteet ovat jo valmiina paikoillaan.

Käyttö

"Työntekijä kompastui siirrettävän telineen työtasolla olleisiin tavaroihin ja putosi alle 2 m saaden aivotärähdyksen."*

Usein pyörillä siirrettävät alumiinitelineet kootaan ennen työtehtävää ja puretaan välittömästi sen jälkeen. Jos telineitä kuitenkin käytetään työkohteessa koottuna pidemmän aikaa, on suositeltavaa, (ja työmaasta riippuen pakollista), tehdä telineestä telinekortti ja tarkistaa telineen kunto säännöllisesti. Telinekorttimallin löydät Altrexin Standardit ja ohjeet sivulta.

Älä koskaan jätä siirrettävää telinettä ilman valvontaa. Jos siirrettävä teline on jätettävä ilman valvontaa, varmista, ettei sivulliset henkilöt pääse käyttämään tai vahingoittamaan sitä. 

Ole erityisen varovainen, kun telinettä käytetään kovassa tuulessa:
- Katso suurin sallittu tuulikuorma käyttöohjeesta.
- Ota puuskat huomioon.
- Ota huomioon tuulelle herkät paikat, esim. avoimet rakenteet ja rakennuksen kulma.
Jos edellä mainittua ei voida taata, telineet on siirrettävä tuulettomaan paikkaan tai purettava.

Älä koskaan ylitä sallittua kuormitusta. Älä poista telineosia kesken työn. Keskeytä työt aina välittömästi, jos huomaat puutteita tai vikoja. 

"Maalari kurotti siirrettävän telineen päältä ja horjahti, jolloin teline siirtyi ja hän putosi 1,3 m. Telineen pyörät olivat lukitsematta."*

Tarkasta ennen käyttöä, että teline on pystysuorassa (tarkasta vesivaa’alla).  Tarkista myös, että jokaisen pyörän jarru on asianmukaisesti lukittuna. Tukijalat tulee olla asennettuna oikein  ja niiden tulee olla hyvässä kontaktissa maahan.

Huomaa myös, että vain sellaista lavatasoa saa käyttää työtasona, johon on asennettu potkulistat. Potkulistojen asentaminen on tärkeää, jotta  käytettävät työkalut eivät pääse kierimään lavalta alas. Työtason korkeutta ei saa lisätä esim. tikkailla, portailla, laatikoilla tai muilla esineillä. 

Pidä tasot puhtaina ja helppokulkuisina. Älä säilytä ylimääräistä tavaraa lavojen päällä. Älä käytä tornia, jos se on likaantunut esimerkiksi maalilla, mudalla, öljyllä, kemikaaleilla tai lumella.

Kiinnitä myös huomiota omaan työkuntoosi. Korkeisiin paikkoihin ei ole syytä mennä, ellei ole hyvässä fyysisessä ja psyykkisessä kunnossa. Tietyt sairaudet tai lääkitys, alkoholin tai huumeiden väärinkäyttö voivat tehdä telineen käytöstä vaarallista.

Muista myös, että telinettä ei ole tarkoitettu katon reunasuojaksi eikä kulkuväylänä tai ulostulokäytävänä muihin rakenteisiin tai rakennuksiin.

Siirto

"Kaksi työntekijää seisoi siirrettävän telineen työtasolla ja työnsi kattotuoleista telinettä uuteen paikkaan. Teline kaatui ja työntekijät putosivat 2 m betonilattialle toisen saadessa surmansa."*

Vaikka telineissä on pyörät alla, telinettä ei saa siirtää niin, että työntekijät tai työkalut ovat telineen päällä. Siirrä ainoastaan tyhjää telinettä maasta käsin, ja ota huomioon seuraavat seikat sekä olosuhteet telineen siirron yhteydessä:  
1. Ennen siirrettävän telineen liikuttamista, laske telineen korkeus alle 6,2 metriin.
2. Älä liikuta siirrettävää telinetornia, jos tuulen voimakkuus on yli 12,7 m/s (enintään 6 Beaufort*).
3. Kun siirrettävää telinettä liikutetaan, ei henkilöitä ja/tai materiaaleja saa olla telineen päällä.
4. Tarkasta etukäteen, etteivät ympäristötekijät, kuten heiluriovet, katokset, kuopat, automaattiovet, yläpuoliset sähköjohdot, liikenne ja/tai jalankulkijat jne. aiheuta vaaratilanteita.
5. Tukijalkoja saa nostaa enintään 3 cm telineen liikuttamisen ajaksi.
6. Poista kaikkien pyörien lukitus ennen siirtoa.
7. Liikuta telinettä vain pituussuunnassa, tasaisella, vaakasuoralla ja riittävän kestävällä alustalla.
Ennen kuin kiipeät uudelleen siirretyn telineen päälle, tarkista samat asiat kuin ennen ensimmäistä käyttöä, (kuten telineen suoruus, tukijalkojen asento ja maakontakti, sekä pyörien lukitus.) 

Purku

"Telineasentaja pudotti telineputkia alas hiekkakasaan. Putkilukko takertui käsineeseen, jolloin asentaja horjahti ja putosi 18 m saaden selkärangan murtuman."*

Teline tulee purkaa päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden.

Älä koskaan poista vakauteen vaikuttavia osia ensin välistä vaan pura teline ylhäältä alas. Kiinnitä erityisesti huomiota turvallisuuteen suojakaiteiden poistossa. Poista suojakaiteet lavan päällä istuen.

Älä heittele osia alas, vaan ojenna ne hallitusti alhaalla olevalle apuhenkilölle. Osien heitteleminen aiheuttaa vaaraa alla oleville ja saattaa johtaa telineosien rikkoutumiseen..

Säilytys ja huolto

Säilytä ja huolla telineosia asianmukaisesti. Osien kunto pitää tarkastaa säännöllisesti. Tarkasta erityisesti liikkuvien osien kunto. Tarkasta myös, putkirungot lommojen ja puristus- ja viiltovaurioiden varalta, ja että osat ovat puhtaita. Jos epäilet, ettei telineosa ole enää käyttökelpoinen, ole yhteydessä meihin, niin selvitetään osan kunto yhdessä. Vaurioituneita, kuluneita tai viallisia osia ei saa käyttää. Vaihda osat vain alkuperäisiin Altrex-osiin.

Ota säilytyksessä huomioon työmaan tai työpaikan ohjeistus telineosien käsittelystä ja säilytyksestä.   Telineen osia tulee käsitellä ja kuljettaa varovasti niiden vaurioitumisen välttämiseksi. Järjestä säilytys niin että löydät helposti oikean määrän ehjiä osia telineen asennukseen.

* STM:n tapaturmaselostusrekisteri (TAPS)